Dendron College

Dendron College

Het Dendron College is een middelbare school en biedt onderwijs voor bijna alle leerlingen uit de regio. Er is voor hen een ruim aanbod van opleidingen om uit te kiezen:

  • vmbo-basis (basisberoepsgerichte leerweg)
  • vmbo-kader (kaderberoepsgerichte leerweg)
  • vmbo-theoretisch (theoretische leerweg
  • havo (hoger algemeen vormend onderwijs)
  • vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

We willen voor al deze leerlingen en een persoonlijke school zijn, met kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor iedereen op maat. De uitwerking van deze missie en visie ziet er binnen elke leerweg weer anders uit. Dat we een persoonlijke school zijn, uit zich in het feit dat er aandacht is voor elk individu. Ieder moet zich thuis voelen en veilig. De kwaliteit van ons onderwijs uit zich onder andere in de uitstekende examenresultaten.


Administratie Financieel adviseur Horeca / bediening Hospitality HR Inkoop IT Beheer Leerkracht VO Marketing Planning Schoonmaak Servicemonteur Telefonist / receptionist Vormgeving Flexibiliteit Initiatief Integriteit Inzet Kwaliteitsbewustzijn Verantwoordelijkheid Zelfstandigheid Ondernemerschap Plannen en organiseren Communiceren Motiveren Aardrijkskunde Biologie Economie Informatiekunde Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Maatschappijleer Natuurkunde Nederlands Scheikunde Talen Techniek Wiskunde Beeldende vorming & muziek
Opleidingsniveau's Sector
VMBOMBOHBOWO
Onderwijs

Contactgegevens Dendron College

Mevr. Krista Heijnen

Gebroeders van Doornelaan 124, 5961 BE Horst
Bezoek de website

De mogelijkheden van Dendron College

Stages
Docentstages
Excursies
Gastlessen