Over de onderwegwijzer

Over de onderwegwijzer

De Onderwegwijzer is een samenwerking in Horst aan de Maas. Dendron College, Yuverta, Dynamiek Scholengroep en ondernemersorganisatie O-twee hebben de handen in elkaar geslagen. Dat hebben we gedaan met een helder doel voor ogen: Jongeren op weg helpen met het vinden van een richting die bij hen past.  Verbinden is ons doel.

Een leven lang leren.

Een leven lang leren is de norm in Horst aan de Maas. Het onderwijs, de ondernemers en de overheid werken samen om jongeren te helpen met het vinden van een richting die bij hen past en het maken van wijze keuzes. Wij willen een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren tot participerend burger in Horst aan de Maas. Voor nu, en in de toekomst.

Op deze website wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht binnen een dynamische leer- en werkomgeving. Bedrijven en organisaties stellen hun aanbod beschikbaar op de website. Denk daarbij onder meer aan stages, meeloopdagen, workshops, opleidingen. Jongeren zien daardoor in één oogopslag waar bij welke bedrijven ze in Horst aan de Maas terecht kunnen. 

  • Ontdek
    Ontdek de mogelijkheden om kennis te maken met bedrijven en organisaties in Horst aan de Maas.
  • Beleef
    Beleef door onder meer van excursies, gastlessen en meeloopdagen de praktijk van het bedrijfsleven in Horst aan de Maas.
  • Kies
    Kies, aan de hand van de ervaringen die je hebt opgedaan, een opleiding of een baan die past bij je persoonlijke interesse.

Sectoren

Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn

Iedere dag zetten tal van inwoners zich in bij de zorginstellingen, verpleeghuizen en huisartsenpraktijken in Horst aan de Maas voor het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners.

Logistiek

Logistiek

Met een aantal grote internationale spelers op het gebied van logistiek kan Horst aan de Maas, grenzend aan Venlo en aan de rand van Duitsland en België, gezien worden als een logistieke hotspot.

Handel & economie

Handel & economie

Horst aan de Maas heeft meerdere internationaal opererende handelsbedrijven, maar ook bedrijven die zich richten op de lokale gemeenschap. Kortom, we zijn van alle markten thuis.

Agro

Agro

Wie Horst aan de Maas zegt, denkt al snel aan Agro. De agrobusiness in Horst aan de Maas wordt wereldwijd gezien als toonaangevend en biedt veel werkgelegenheid voor inwoners.

Dienstverlening

Dienstverlening

Horst aan de Maas kent een uitgebreid aanbod van bedrijven die zich begeven in de dienstverlenende sector. Van commerciële tot niet commerciële organisaties en van eenmanszaken tot grote mkb-bedrijven.

Overig

Overig

Horst aan de Maas kent veel unieke bedrijven die niet onder een sector onder te brengen zijn.

Activiteiten

Organisaties en bedrijven in Horst aan de Maas participeren in De Onderwegwijzer door deelname aan verschillende activiteiten. De belangrijkste op een rijtje:

Jongeren Bedrijvendag – Horst aan de Maas

Jongeren bezoeken tijdens deze activiteit op één dag minimaal twee bedrijven in Horst aan de Maas. De bedrijven presenteren een beroep, geven een rondleiding en organiseren een activiteit die refereert aan het bedrijf. 

Ondernemendheid

Het stimuleren van ondernemendheid staat bij De Onderwegwijzer hoog in het vaandel. Daarom is Horst-Jong-Ondernemen opgezet. Een onderdeel daarvan is het project Junior Company, dat binnen Dynamiek Scholengroep, Dendron College en Yuverta (voorheen Citaverde College) wordt geïntroduceerd. Jongeren bedenken een bedrijfsidee en voeren dit uit met hulp van bedrijven uit de gemeente. 

Gastlessen

Medewerkers van bedrijven en organisaties uit Horst aan de Maas geven gastlessen op de verschillende scholen. Tijdens zo’n les wordt verteld wat een bedrijf doet, hoe een dag werken op het bedrijf eruit ziet en welke schoolvakken veel worden gebruikt. Er wordt verteld over opleidingen die je eventueel nodig hebt en uiteraard wordt de verbinding met de praktijk gelegd. 

Excursies

De verbinding tussen scholen en bedrijven in Horst aan de Maas wordt versterkt door het organiseren van excursies. Jongeren ontdekken en beleven tijdens een excursie wat voor werkzaamheden in het bedrijf uitgevoerd worden en zien welke functies de bedrijven te bieden hebben. 

Profielwerkstukken

Aan het einde van de middelbare school maken jongeren een profielwerkstuk. De Onderwegwijzer maakt het mogelijk dat jongeren een bedrijf vinden waar ze een werkstuk kunnen schrijven over actuele vraagstukken van een organisatie. Op die manier werken jongeren en bedrijven uit Horst aan de Maas in een vroeg stadium samen. 

Docentstage

Wat verwacht het bedrijfsleven van het onderwijs in Horst aan de Maas? Door het organiseren van docentstages draagt De Onderwegwijzer bij aan een intensievere samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven in Horst aan de Maas. Voor elke docentstage wordt een maatwerktraject bepaald tussen de docent en het bedrijf.